Office Hurt


Profesjonalny dystrybutor i dostawca artyku堯w biurowych

System oferuj帷y narz璠zia kontroli wydatk闚.
Idealne rozwi您anie dla firm - zarz康zanie u篡tkownikami, MPK, limity wydatk闚, akceptacja zam闚ie.

Je郵i nie masz jeszcze konta, zarejestruj si


Zarejestruj si


Tw鎩 adres e-mail:
Twoje has這:


https://b2b.office-hurt.pl/wyszukiwanie/?szukaj=X17664%2C+X17665%2C+X17666%2C+X17667%2C+X17668%2C+X17669

Tarcza Antyinflacyjna 2.0. – obni瞠nie stawek VAT


Art. 1.   W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z p騧n. zm.) po art. 146d dodaje si art. 146da-146dc w brzmieniu:

"Art. 146da. 1. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

1) towar闚 spo篡wczych wymienionych w poz. 1-18 za陰cznika nr 10 do ustawy, innych ni klasyfikowane wed逝g Polskiej Klasyfikacji Wyrob闚 i Us逝g w grupowaniu us逝gi zwi您ane z wy篡wieniem (PKWiU 56),

2) 鈔odk闚 poprawiaj帷ych w豉軼iwo軼i gleby, stymulator闚 wzrostu oraz pod這篡 do upraw, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo瞠niu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wy陰czeniem pod這篡 mineralnych,

3) nawoz闚 i 鈔odk闚 ochrony ro郵in, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 za陰cznika nr 3 do ustawy,

4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 za陰cznika nr 3 do ustawy,

5) gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)

- stawka podatku wynosi 0%.

2. Przepis闚 ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje si do importu towar闚, o kt鏎ym mowa w art. 138i ust. 1.

Art. 146db. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

1) energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

2) energii cieplnej

- stawka podatku wynosi 5%.

Art. 146dc. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrob闚 powsta造ch ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spe軟iaj帷ych wymagania jako軼iowe okre郵one w odr瑿nych przepisach,

2) olej闚 nap璠owych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrob闚 powsta造ch ze zmieszania tych olej闚 z biokomponentami, spe軟iaj帷ych wymagania jako軼iowe okre郵one w odr瑿nych przepisach,

3) biokomponent闚 stanowi帷ych samoistne paliwa, spe軟iaj帷ych wymagania jako軼iowe okre郵one w odr瑿nych przepisach, przeznaczonych do nap璠u silnik闚 spalinowych - bez wzgl璠u na kod CN,

4) przeznaczonych do nap璠u silnik闚 spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozosta造ch w璕lowodor闚 gazowych (CN 2711, z wy陰czeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych w璕lowodor闚 alifatycznych (CN 2901), skroplonych

- stawka podatku wynosi 8%.".

Art. 2.   1. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonuj帷y sprzeda篡:

1) towar闚 spo篡wczych, o kt鏎ych mowa w art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 - zamieszcza przy kasie rejestruj帷ej w lokalu przedsi瑿iorstwa, w kt鏎ym dokonywana jest sprzeda tych towar闚 spo篡wczych, czyteln informacj, 瞠 od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzeda tych towar闚 spo篡wczych jest obj皻a stawk podatku od towar闚 i us逝g obni穎n do wysoko軼i 0%;

2) paliw silnikowych, o kt鏎ych mowa w art. 146dc ustawy zmienianej w art. 1 - zamieszcza przy kasie rejestruj帷ej w lokalu przedsi瑿iorstwa, w kt鏎ym dokonywana jest sprzeda tych paliw silnikowych, czyteln informacj, 瞠 od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzeda tych paliw silnikowych jest obj皻a stawk podatku od towar闚 i us逝g obni穎n do wysoko軼i 8%;

3) towar闚 wykorzystywanych do produkcji rolnej, o kt鏎ych mowa w art. 146da ust. 1 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 1 - zamieszcza przy kasie rejestruj帷ej w lokalu przedsi瑿iorstwa, w kt鏎ym dokonywana jest sprzeda tych towar闚 wykorzystywanych do produkcji rolnej, czyteln informacj, 瞠 od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzeda tych towar闚 wykorzystywanych do produkcji rolnej jest obj皻a stawk podatku od towar闚 i us逝g obni穎n do wysoko軼i 0%;

4) gazu ziemnego, o kt鏎ym mowa w art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, o kt鏎ych mowa w art. 146db ustawy zmienianej w art. 1 - przekazuje nabywcy tych towar闚 informacje o obni穎nych stawkach podatku od towar闚 i us逝g dotycz帷ych tych towar闚:

a) przez ka盥orazowe do陰czenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z kt鏎ego wynika zap豉ta nale積o軼i za te towary, albo

b) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z kt鏎ego wynika zap豉ta nale積o軼i za te towary, zostan wys豉ne p騧niej ni w terminie 2 miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy.

2. Minister w豉軼iwy do spraw finans闚 publicznych udost瘼nia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obs逝guj帷ego go urz璠u wzory informacji, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

Art. 3.   Ustawa wchodzi w 篡cie z dniem 1 lutego 2022 r.